ACAT:
A : administraties
C : consultancy
A : automatisering
T : telecommunicatie
De voordelen:
Betaalbaar en Betrouwbaar
Vakkundig en Snel
Veelzijdig en buiten kantooruren bereikbaar
Kolenbergstraat 45a
1695 CB Blokker
T 06 5133 4254
F 020 631 26 69
Schutterweg 29
1033 XV Amsterdam
T 06 5025 8841
F 020 631 26 69

Disclaimer Acat Adviesgroep
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over een bepaald onderwerp of onderwerpen en is niet bedoeld als een uitputtende informatievoorziening over de genoemde onderwerpen. Dientengevolge is de informatie in dit document niet bedoeld als een administratie-, belasting-, juridische, investering-, consultancy of ander professioneel advies of dienst. Voordat u enig besluit neemt of enige activiteiten onderneemt die van invloed kunnen zijn op uw persoonlijke financiŽn of bedrijfsvoering, dient u een gekwalificeerde professionele adviseur te raadplegen.

De informatie op deze website wordt verstrekt "zoals zij is", en Acat Adviesgroep geeft geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de informatie op deze website. Zonder het voorgaande te beperken, geeft ACAT Adviesgroep geen enkele garantie dat de informatie op deze website geen fouten bevat of voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria. Acat Adviesgroep is niet aansprakelijk voor en geeft geen stilzwijgende garanties.

De informatie op deze website is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van dit document en deze informatie. Acat Adviesgroep, noch enige van haar partners, vertegenwoordigers, aandeelhouders of werknemers, zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website.