ACAT:
A : administraties
C : consultancy
A : automatisering
T : telecommunicatie
De voordelen:
Betaalbaar en Betrouwbaar
Vakkundig en Snel
Veelzijdig en buiten kantooruren bereikbaar
Kolenbergstraat 45a
1695 CB Blokker
T 06 5133 4254
F 020 631 26 69
Schutterweg 29
1033 XV Amsterdam
T 06 5025 8841
F 020 631 26 69

Wat doen wij
Al onze acties zijn gericht op het optimaal benutten van fiscale mogelijkheden binnen de daarvoor geldende wettelijke regels. Daarnaast kunt u te allen tijde een beroep doen op een van onze professionals. Al onze belastingaangiften worden digitaal ingediend.

De jaarrekening
De jaarrekening wordt samengesteld volgens de wettelijke vereisten op basis van een door u aangeleverde administratie. De werkzaamheden van ons kantoor bestaan naast het samenstellen van de jaarrekening uit het invoeren van de loonjournaalpost, de afschrijvingen, de mutaties met betrekking tot overlopende posten en mutaties met betrekking tot de voorraad / kostprijs. Wij stellen een lijst op met benodigde stukken, die u vervolgens aanlevert.

Tussentijdse management rapporten
Het financiŽle kwartaalrapport wordt samengesteld op basis van een door de klant aangeleverde administratie. De werkzaamheden van ons kantoor bestaan naast het samenstellen van het rapport uit het invoeren van de loonjournaalpost, de afschrijvingen, de mutaties met betrekking tot overlopende posten en mutaties met betrekking tot de voorraad / kostprijs . Wij stellen een lijst op met benodigde stukken, die u vervolgens aanlevert.

Publicatiestukken
Indien het een besloten vennootschap betreft dan worden op basis van de jaarrekening de publicatiestukken opgesteld volgens de wettelijke vereisten, daarnaast worden de notulen voor de AVA opgesteld.