ACAT:
A : administraties
C : consultancy
A : automatisering
T : telecommunicatie
De voordelen:
Betaalbaar en Betrouwbaar
Vakkundig en Snel
Veelzijdig en buiten kantooruren bereikbaar
Kolenbergstraat 45a
1695 CB Blokker
T 06 5133 4254
F 020 631 26 69
Schutterweg 29
1033 XV Amsterdam
T 06 5025 8841
F 020 631 26 69

Wat doen wij
Al onze acties zijn gericht op het optimaal benutten van fiscale mogelijkheden binnen de daarvoor geldende wettelijke regels. Daarnaast kunt u te allen tijde een beroep doen op een van onze professionals. Al onze belastingaangiften worden digitaal ingediend.

Inkomstenbelasting
Op basis van de gevoerde administratie en de door ons kantoor opgevraagde stukken wordt de belastingaangifte gemaakt. Indien daar behoefte aan is, kan deze aangifte worden besproken. Vervolgens krijgen wij uw akkoord voor de aangifte en dienen we de aangifte digitaal in. Bij de aangifte wordt rekening gehouden met de van toepassing zijnde fiscale faciliteiten, u laat dus geen mogelijkheden onbenut!

Vennootschapsbelasting
In combinatie met het samenstellen van de jaarrekening, wordt op basis hiervan de aangifte vennootschapsbelasting verzorgd. Bij de aangifte wordt rekening gehouden met de van toepassing zijnde fiscale faciliteiten. De aangifte wordt na uw goedkeuring digitaal ingediend.

Omzetbelasting
Op basis van de gevoerde administratie verzorgd ons kantoor de aangifte omzetbelasting. De aangifte wordt digitaal ingediend bij de belastingdienst na uw goedkeuring.

Loonheffing
Op basis van de door de loonadministratie gegenereerde aangifte, verzorgen wij desgewenst de aangifte loonheffing bij de belastingdienst.