ACAT:
A : administraties
C : consultancy
A : automatisering
T : telecommunicatie
De voordelen:
Betaalbaar en Betrouwbaar
Vakkundig en Snel
Veelzijdig en buiten kantooruren bereikbaar
Kolenbergstraat 45a
1695 CB Blokker
T 06 5133 4254
F 020 631 26 69
Schutterweg 29
1033 XV Amsterdam
T 06 5025 8841
F 020 631 26 69

Wat doen wij
Al onze acties zijn gericht op het optimaal benutten van fiscale mogelijkheden binnen de daarvoor geldende wettelijke regels. Daarnaast kunt u te allen tijde een beroep doen op een van onze professionals. Al onze belastingaangiften worden digitaal ingediend.

Opzetten en inrichten administratie
In samenspraak met u bespreken wij de inrichting van uw administratie; wat voor grootboekrekeningen heeft u nodig? Op welke manier levert u gegevens aan? Wilt u zaken zelf (gedeeltelijk) regelen? Kortom alles is bespreekbaar. Wij zorgen voor een juiste en tijdige verwerking.

Periodieke bespreking resultaten
Na invoer en verwerking van uw stukken wordt uw administratie met u doorgesproken, waarbij u adviezen en tips krijgt om tot een optimaal bedrijfsresultaat te komen.

Salarisverwerking
Wij kunnen uw complete loonadministratie voeren indien u met personeel werkt.